Dvě tváře bílé fasády HI-MACS
< Zpět 15. 6. 2017

Dvě tváře bílé fasády HI-MACS

Na pražském Smíchově vznikla v proluce na ulici Bieblově novostavba bytového domu, jež na první pohled upoutá bílou perforovanou podsvícenou fasádou. Budova touto formou skládá poctu významnému českému básníkovi Konstantinu Bieblovi, po němž je ulice pojmenována.

Na výšce sedmi pater jsou v ortogonálním rastru uspořádány sněhobílé panely s vyřezanými tvary písmen, jež dohromady skládají názvy jednotlivých Bieblových básní. Touto formou se uplatňuje netradiční fasádní sendvičová konstrukce z kompozitních desek HI-MACS®, plexiskla prosvětleného LED pásky a měkčeného PVC.

Architektonickým záměrem bylo vytvořit plášť budovy se dvěma tvářemi – jednou pro denní a jednou pro noční scénu. Bílá plocha lícových desek HI-MACS vyniká ve dne, naopak vyfrézovaná tmavá písmena jsou pomocí LED pásků a plexidesek podsvícena v noci a září do ulice. Světelné řešení bylo přitom velmi pečlivě koncipováno nejprve pomocí digitálního 3D modelu, poté ve výpočtech intenzity a barevného ladění světla a nakonec testováno in situ přímo na vzorku finální fasády.

Záměr bylo nutné pochopitelně průběžně konzultovat s dotčenými orgány, především s odborem památkové péče Magistrátu hlavního města a s Národním památkovým ústavem, neboť objekt se nachází v městské památkové zóně. Výsledná podoba je výsledkem ročních jednání.

Konstrukce fasády

Vnější plášť budovy je složen z panelů o rozměrech 2 600 × 1 100 milimetrů. Lícovou stranu tvoří bílé desky HI-MACS tloušťky 12 milimetrů s vyřezanými písmeny, jádro je z plexiskla tloušťky 8 milimetrů s rubovou úpravou Backlight. To znamená, že speciální bodové pole na zadní straně skla mu pomáhá vést světlo v ploše. Poslední část souvrství tvoří 4 milimetry černého měkčeného PVC kvůli prosvítání plexiskla a pro vytvoření kontrastu. Prosvětlení kontury panelů v místech vyříznutých písmen je dosaženo pomocí LED HAFELE pásků po bocích plexiskla.

Jednotlivé desky jsou upevněny na rámu z nerezových profilů a zavěšeny na ocelových konzolách z fasády, kotevní desky přitom umožňují rektifikaci ve svislém i vodorovném směru. Také je možné jednotlivé desky vyklopit a v případě poruchy vyměnit LED pásky. Ostatní části fasády, jako římsy, pilastry a ostění oken, jsou pro dosažení jednotného vzhledu tvořeny také
materiálem HI-MACS.

Řešení fasády bylo velmi náročné na výrobu, panely bylo potřeba připravit a ukotvit s milimetrovou přesností. Konstrukce byla důkladně testována nejdříve na modelu v měřítku 1 : 10 a poté i na reálném panelu, cvičně osazeném na rozestavěné fasádě. Od všech dodavatelských firem bylo vyžadováno plné nasazení a precizně odvedená práce.
www.polytradece.cz